Информация

Литература

Информация за контакти и Линкове


Инструменти за изучаване
на Библията:

Времето е близо


Предговор на Автора

Глава 1
Специални времена и сезони с божествено назначение

Глава 2
Библейска хронология

Глава 3
Изпълнение на пророчеството за Първото идване на Христа

Глава 4
Времената на езичниците

Глава 5
Начин на връщане и явление на Нашия Господ


Глава 6
Великият земен юбилей

Глава 7
Паралелни диспензации

Глава 8
Първо ще дойде Илия

Глава 9
Човекът на греха‐ Антихрист

Глава 10
Времето е близо