31 Декември

„Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.“ Йоан 14:23

Чули ли сте плачът, почукването, известяващо присъствието на Младоженеца? Будни ли сте? Търсите ли да сте облечени в праведноста на Христа като в дреха?Виждате ли, че под негово ръководство, се пазите от „ петно, гънка или каквото и да е подобно нещо“ и си помагате един на друг, толкова повече, колкото виждате, че този ден наближава, спомняйки си, че е писано, „Жената на Агнето се е приготвила“.(Откровение 19:7) Z'80-April, p.7 R88:6 (Hymn 165)