28 Декември

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ 1 Йоан 1:9

Очевидно е, че Господ е видял, че неговите хора биха били толкова смутени от повтарящите се грешки, поради наследената слабост на тяхната плът, че той е осигурил специално увещание за тяхно окуражаване, „ Нека идваме постоянно към трона на милостта, за да получим милост и да намерим помощ във време на нужда.“ Това е предмет, който трябва добре да си спомним. Затова, в края на всяка година и с идването на нова, ние алармираме всички Християни да поддържат дневно връзка с Господ и никога да не престават, докато не получат тази милост на опрощението и помощта. Но ако някой закъснее с това и ако облак застане между тях и Господ, нека със сигурност се облагодетелстват с обещания в края на годината, че ще започнат в ново състояние Новата година- с усмивката на лице от Техния Отец и с приятелство с Изкупителя, със свежи обещания за чистосърдечност и внимание в следването на неговите стъпки. Z'11-445 R4932:1 (Hymn 239)