27 Декември

„Всичко у вас да става с любов.“ 1 Коринтяни 16:14

Бог е най-голямата персонификация на състрадание и любов. Както Писанията декларират,“Бог е любов“. И всички, които ще бъдат Божии деца, развиват подобие на Него и ще бъдат любящи деца. Както Йоан казва, „Този, който пребъдва в любов, пребъдва в Бог и Бог в него.“ Така и ние, ако развиваме сила на характера като нови създания,качеството любов в пропорция ще се увеличава. И в допълнение ще видим, че нашата преценка ще стане по-точна. Тези, които са под влияние на Духа на Господа, имат по-добра преценка, отколкото преди. Колкото повече дни отминават, те ще могат по-добре да съчувстват на света; да знаят какви взаимоотношения да имат с хората; те имат повече и повече от мъдростта, която идва отгоре. Z'14-77 R5417:2 (Hymn 23)