26 Декември

„Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; И нека ме изобличава; това ще бъде миро на главата ми; Главата ми нека се не откаже от него.” Псалм 141:5

В този случай употребата на думата „праведен“ изглежда е в смисъл, че всички, които са Божии хора трябва да им се даде поправка на праведноста с маниер, полезен за тях и за тяхно добро; по начин, който да им донесе комфорт и благословии, а също и освежаване; по начин, който да бъде като миро, като парфюм, траещ с часове. С тази мисъл наум, тук има ценна поука. Първо, ние сме от тези, които трябва да получат поправяне от Господа; и които са щастливи да се поправят, ако са били с погрешен маниер; второ, ние трябва да сме от тези, които разпознават, че ако е подходящо поправянето, то трябва да бъде такова, което не наранява, а духовно, повдигащо духа и освежаващо. Z'12-66 R4977:2 (Hymn 172)