25 Декември

„Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“ Лука 2:11

Нека да се радваме в този щастлив сезон на годината, със сърца, изпълнени с благодарност за божията любов и щедрост, която са ни дали най-големия подарък- Месия и така индиректно знание за царството, което ще дойде и за нашето участие в него, така че да се благослови целия свят. Така, както щедро сме получили , така нека щедро даваме и така да имитираме нашия Господ и небесен Отец. Някои имат възможност да отдадат подаръци от различни видове. Някои може да имат привилегията да споделят с техните приятели, директно или индиректно, дарът на Божията любов, като ги запознаят с богатствата на неговата милост, както е представено в „Божественият план на вековете“. Вестта за Божията любов е най- ценното нещо, което някога сме получавали и нека имаме това в предвид, когато предлагаме подаръци на другите, каквото и още да можем или да не можем да дадем на нашите мили приятели и съседи, ние можем обаче да им предложим това; и нашето намерение и общо поведение трябва да показва колко много го ценим, повече от рубин, и че това е най-добрият подарък за другите, като можем да им помогнем да го оценят. В такава презентация милите думи, мил поглед ще излезнат от любящо сърце, което се е спасило от силата на истината, от владичеството на Противника, на греха и егоизма. Нека се научим да ценим тези подаръци на милост и истина и щастливо да представим влиянието им върху нас, не само един път в годината, но всеки ден и всеки час, не само към нашите приятели, но подобно на Бог, към враговете ни също, защото „ Той е мил към неблагодарните и дава слънцето да грее както над злите, така и над добрите.“ Z'08-380 R4298:6 (Hymn Appendix W)