24 Декември

“Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.” Лука 2:10

Където и да е минала Божията изкупуваща любов, дори през объркани и фалшиви разбирания, носи със себе си благословии- дори за тези, които недовиждат Словото и не го признават, дори за тях е донесло благословии.; а дори повече благословии за тези които са чули от части и са се подчинили от части. Но най-голямото благословение е за малкото стадо, царското свещенство които, влизайки с дух в божиите наредби, са осъзнали, че са оправдани чрез вяра в скъпоценната кръв и в хармония с поканата на Господ, са представили телата си живи жертви, за да добият приятелство с Христа и да страдат с него в сегашно време и също дотогава, докато последва славата им в царството. Този клас основно сега се радва и напълно за него е отворено божественото Слово, толкова дълго затъмнено от фалшиви теории, идващи от Тъмните векове; този клас основно се радва на разпознаването на дължината, ширината, висотата и дълбочината на божествената любов и на божествения план, които са изкупили целия свят и евентуално ще възстановят от сегашната деградация всички, които, под благоприятните условия на хилядолетното царство, ще развият характер, който Бог желае, всички, които искат вечен живот – любов към правдата и омраза към несправедливостта. Z'02-364 R3115:6 (Hymn Appendix S)