23 Декември

“На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.” Откровение 3:21

Тези, които имат вяра в Бог, все още имат битка да побеждават, но не с реални оръжия. Техните победи са базирани на същите принципи, които са били в сила милостиво за Давид. Вяра в Бога е основата- осъзнаването, че каузата, за която се борят, е утвърдена от Бог. Кураж е правилно добавен към вярата- вяра, която плавно се развива на предишни победи и над по-малки врагове, както е в случая с Давид- помага да даде кураж и сила за битката с най-страшния гигант, с който можем да се сбласкаме. Z'15-104 R5662:4 (Hymn 200)