22 Декември

“Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.” Psalm 51:15

Това означава, че никой не може да очаква да има правилно отваряне на устните за прослава на Господа и да даде зов от тъмнината към неговата чудесна светлина, докато Господ първо не отвори техните устни в милост и истина; защото как по друг начин всеки би очаквал да каже добрите вести на голяма радост, която ще дойде към всички хора? Това еднакво важи за всички, които са имали опрощение на греховете и са в състояние на духа да направят пълно посвещаване на всичко тяхно на Господа и те трябва да очакват развързване на техните устни, така че посланието на Божията истина и милост да потече от тях за инструкция и благославяне на другите, както е писано, „Милост се излива от устните ти“. „На тях е сложена нова песен на уста, дори любящата Божия нежност“. Докато това се отнася до нашия мил Изкупител, то се отнася и за всеки член на „ църквата, която е неговото тяло“ и всички, които се считат да са в „това тяло“, които никога не са имали развързване на устните си да проповядват Господа според техните възможности, имат причина да питат за всичко във връзка с тяхното взаимоотношение с Господ. Z'03-383 R3255:3 (Hymn 319)