21 Декември

Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат. Притчи 29:2

Нашият текст има частично приложение за всяко човешко царство през „сегашния зъл свят“, в който Сатана се опитва да наложи контрол. Притежавайки слабостите на нашата раса, дори най-добрите видове са далече от абсолютна праведност, съответно никое правителство в сегашното време, никое правителство над несъвършени хора, може да изпълни предсказанията на нашия текст Това е валидно за целите Писания, в които Господ обещава, че ще установи своето царство над хората и че под управлението на Емануил всички семейства на земята ще бъдат благословени. Поради тази причина Божиите хора все още се молят, „ Да дойде твоето Царство, Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята“; поради тази причина апостолът декларира, че „ цялото създание стене и въздиша до сега“, очаквайки изявяването на Божиите синове. Синовете на Бога, малкото стадо с тяхната глава Господ Исус, ще установят праведно кой да има власт, сила и правителствен контрол в света според божественото нареждане, основано на великата изкупителна жертва. За това време време и за този велик ръководител, Глава и тяло, е написано,“В неговият ден ще разцъфне праведноста ти“. В неговия ден Сатана ще бъде завързан за хиляда години, за да не мами човешките народи и цялото влияние на праведност и истина ще бъде олекотено , така че светът да бъде наводнен от светлина и знание за славата Божия. Под тези благословени състояния, който иска да вземе от водата на живота, свободно ще му се даде и той ще живее вечно. Z'03-446 R3285:5 (Hymn 149)