19 Декември

“Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.” Йоан 7:37

Нашият текст е в съответствие с изречението- че всеки преди да дойде при Господ, трябва да е жаден, трябва да оцени това, което Господ ще му даде- водата, освежаването, вечния живот. Това означава, че той трябва да се научи, че е грешен, че е под присъдата на смъртта и че няма надежда за бъдещ живот, освен чрез Христос. Идването при Господа е доближаване до вярата. Нашата жажда е нашето желание. Ние пием или приемаме за себе си божественото съобщение,“Освети ги чрез твоята истина; Твоето Слово е истина.“ Водата е символ на истината. Обещанието за благословия на тези, които са „гладни и жадни за праведност“ е в пълно съгласие с това. И обещанието е, „Те ще бъдат наситени“. Това също е в хармония с Господното становище от нашия урок, „Който пие от водата, никога не ще вече ожаднее.“ Z'08-44 R4132:4 (Hymn 290)