18 Декември

„Господ пази всички, които Го любят“ Псалм 145:20

Когато забелязваме божественото провидение, грижещо се за Божиите първообразни хора, това увеличава вярата и доверието в неговите духовни деца, защото заедно с апостола ние разсъждаваме, Бог толкова ни възлюби, докато бяхме грешници като отдаде неговия Син за нас, колко повече ни обича сега, когато не сме вече грешници, чужденци, странници, а посветени на него и търсещи да вървим по стъпките на нашия Изкупител. По същия начин ние разсъждаваме, че ако Бог е упражнил своята грижа за интересите на първообразните хора, той е едновременно желаещ и с възможност да прави повече за духовния Израел - Израелтяните, наистина, в които няма лукавство - тези, които са влезнали в заветна връзка с него и търсят да вървят не след плътта, но след Духа. Нашият текст е в унисон с тази мисъл.“ Господ предпазва всички ,които го обичат.“ Наистина, той има съчувствена любов към света, която го е накарала да осигури изкупление за всички в определеното време- всички изкупени ще имат демонстриране на божествената любов и грижа над техните интереси- но сега, през Евангелския век, божиите благословии са предоставени върху тези, които съставляват църквата, тялото Христово,тези, които го обичат повече от техните къщи и имоти, родители или деца или себе си. Тези, които могат да потвърдят в техните сърца лоялност към Господ, вяра и доверие в Него, могат да са сигурни, че всички неща са под ръководство за тяхно добро и работят за тяхното добруване, временно и вечно. Z'05-332 R3658:5 (Hymn 252)