16 Декември

„Добрият пастир живота си дава за овцете.“ Йоан 10:11

Нашият Господ би желал да се разбере, че неговият живот бил отдаден доброволно от негова страна. Било необходимо неговите ученици да знаят това, а не да оценяват по-високо от тях техния Господ, но специално да осъзнават, че Изкупителят, който доброволно се пожертва за нашите грехове, е изкупил Адам и цялата му раса. За да имат сигурност в резултата, те трябва да са сигурни в неговото възкресение- че Отца се е смилил да му даде своето одобрение или сила до края. Нашият Господ ни оведомява, че цялата власт, цялата сила във връзка с неговото възкресение, е от Отца. Той вярвал безрезервно на Отца и правейки това, отдал живота си заради стадото. Същото е верно за всички, които биха вървяли в неговите стъпки. За да бъдем верни в отдаване на живота си, ние трябва да имаме вяра в Отца и в неговия план за спасение, чийто център е жертвата на нашия Господ. Имайки ясно пред вид този факт, ние имаме милост и сила по всяко време на нужда. Z'05-91 R3528:6 (Hymn 257)