15 Декември

“Всякога носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса.” 2 Kоринтяни 4:10

Ние разбираме, че тук Павел говори за човешкото тяло. Новото създание владее това тяло. За хората от света няма две персони, но само едно създание. Това качество е характерно само за тези, които са родени от Светия Дух. Старото тяло страда; но новото се радва, доволно, че е послужило- давайки благодарност на Бога ден след ден, знаейки неговите мъки, неговите дела, които „далече надхвърлят вечната слава“. Така живота на Исус е представен чрез нас и чрез братята. Светът не може да разбере. Те казват,“ Ако ние бяхме на твое място в такива страдания, ние щяхме да сме нещастни, а ти си щастлив!“ Те не разбират. Но ние имаме новост на живота, която света не разбира. Всички, които я оценяват, трябва дневно да растат в милост и знание. Ние можем да разкриваме повече и повече от характера и живота на нашия Господ в телата си. Така ще представим повече и повече от Господния Дух, вършейки повече Господната дейност, като ставаме повече като Исус- като всичко това ще ни приготви за славата след това, когато нашето ново създание бъде завършено, когато всички съвършенства и слава на новата природа ще бъдат наши. Z'15-121 R5671:6 (Hymn 13)