14 Декември

„В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха“ 1 Йоан 4:18

Има подходящ страх или поклонение и нежелание да се обиди нашия Небесен Отец и Изкупител, който не искаме никога да загубим. Съвършената любов не ще отсече този страх, но по-скоро ще го засили. Страхът, който любовта отхвърля, е плахост, сервилен страх или ужас от Господа или Сатана, или от падналите ангели или от хората, които могат да ни направят нещо. Съвършената любов не идва без знание, вяра, кураж или победа. Тя е резултат от опита на всички тези божествени наредби, които ни довеждат по-близо до Бог и ни правят истински благодарни за неговата цел и всемогъща сила за тяхното постигане. Z'09-122 R4379:1 (Hymn 305)