13 Декември

„Като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.“ Ефесяни 5:16

Това обозначава да изкупуваме времето, защото то е вече заложено. И това е така; грижите на този живот, неговите необходимости, традициите на света, падналите тенденции, всичко това би абсорбирало всеки час от нашето време в неща, отнасящи се до този живот, въпреки че като нови създания нашата надежда, цел и усилия са подходящо центрирани върху нещата отгоре, небесните, Царските. От къде да получим необходимото време, в което да изучаваме и опресняваме себе си в упражняване на благословии, обещания и заслуги, които са наши като нови създания? И от къде да получим време за споделяне на тези добри вести с другите? Ако позволим духът на света да ни ръководи, така не ще имаме никакво време за никое от тези неща и ще пропаднем; но като мъдри, а не глупави деца на Господ, ние ще видим и оценим голямото значение на небесните неща и ще бъдем готови да пожертваме земните интереси- нашите и на другите- за тези на новото създание, в служба на нашия Господ и Господар, на когото сме се посветили, като намираме че сме над и отгоре на нещата, които са необходими и които можем да осигурим, за да живеем честен живот сега. Z'08-185 R4190:2 (Hymn 210)