11 Декември

„Самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.“ Йоан 5 :36

Чудесата, които нашият Господ извършил, са били с цел да се установи неговата самоличност, а не да се установи прецедент в лекуването нито на света, нито на църквата. Великото време за лечение на Господ е определено в Писанията като „време за възстановяване“. Когато тези времена дойдат, когато хилядолетното царство се установи, оздравяването на народите ще бъде велика работа; и ще бъде не само физическо, но и духовно, и морално лечение, което постепенно ще доведе всички до правилното състояние, загубено в Едем, с увеличено знание чрез опит. Z'05-29 R3495:5 (Hymn 212)