10 Декември

"Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?" Евреи 13:6

Светът често се учудва на спокойствието на Господните смирени деца, когато са под обстоятелства, при които и най- твърдите сърца потрепват. Но да се следва курс на живот, който прославя нашият Бог и увеличава неговата милост, да можем с мъдрост и кураж да посрещнем изпитанията и трудностите, когато те идват при нас като Християни-представители на Царството в небесата и да ги посрещнем с дух на радост, считайки нашите скърби за радост, необходимо е сърцата ни да са в унисон с Господ, да нямаме нашата воля, а неговата и страхът от хората, който довежда до клопка, трябва да се преодолее. Ние не можем да постигнем това със собствени сили, но със силата на Бога. Ние сме инструктирани да се страхуваме от Йехова, а не от слабите смъртни. Праведният е силен като лъв, нежен като гълъб, мек като агне. Тази специална комбинация от твърдост, нежност и мекота трябва да бъде характеристика на всеки Християнин. Z'14-282 R5540:5 (Hymn 38)