9 Декември

„Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.” Матей 6:10

Тази молитва се предлага за повече от хиляда и деветстотин години и Божиите деца още не са видяли установено Неговото царство. Трябва ли да спрем да се молим? О, не! Ние сме убедени, че то наистина ще дойде. Дори сега е пред вратата! Божието царство ще бъде напълно установено; и ще дойде времето, когато не ще има нелоялност на земята, както сега е на небето. Нашите молитви не ще доведат царството една минута по- рано, отколкото Той е планирал, но ние се молим, за да уверим нашият Господ, че чакаме царството и хармонията в неговите обещания. Така като се молят, а не се помайват, децата на Господ се окуражават помежду си. Божието победно царство ще се представи и то скоро! И тогава всички, които са имали характер като на Господ Исус Христос ще бъдат въздигнати да царуват с него в неговото царство. Z'15-185 R5710:4 (Hymn 66)

<