8 Декември

“Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.” Mатей 5:45

Когато четем нашият текст, можем да видим, че както нашият Бог е щедър, любящ, милостив и мил дори към неблагодарните, дори към неправедните, дори към грешниците, така и ние трябва да сме мили, щедъри, любящи и да правим добро на всички, когато имаме възможност, особено на дома на вярата. Това виждане за Бога апелира към сърцата ни; и колкото повече изучаваме този Бог на любовта, повече осъзнаваме, че той е единственият любящ и истински Бог и че всички наши предишни погрешни концепции са били нереални, нелюбящи, неискрени- богове наше собствено производство- и виждаме, че цивилизацията е създала идоли на вероучението с химикал, мастило, тиксо и хартия, толкова по- ужасни от тези на езичниците, направени от желязо, камъни, бронз и глина... Нека държим здраво това, което е добро- сигурното Божие Слово. Нека отхвърлим човешките теории на Тъмните Векове, които толкова погрешно ни представят божественото послание. Така ще трябва да отдадем внимание на думите на Господаря: „Вие ще знаете истината и истината ще ви освободи“. Z'14-172 R5474:5 (Hymn 165)