7 Декември

„Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.“ Матей 10:20

Само тези, на които Бог е отредил да даде Светия Дух на осиновяването си са в мъдра позиция и са оторизирани да проповядват Божието име. Никоя церемония на земята, нито ръцете на бишоп могат да дадат оторизация на някой да говори от името на Бога. Нашият Господ Исус не е започнал службата си, докато не е получил оторизиране от Бога. По времето на неговото посвещение и кръщение, когато Светия Дух е дошъл на него и го е осветил, оторизирал го е да проповядва добрите новини на смирените, да превърже тези с наранено сърце, да прокламира осовобождение на пленниците, да прокламира идващата Господна година, да успокои тези, които страдат. Същият Свят Дух е оторизиращ орган за всеки, който го получи и каже всичко, което разбира за Божия план на всички, които имат уши да чуят- специално на смирените, на наранените, на тези, които имат чувства към Бог. Докато апостол Павел споделя, че членовете жени на църквата не могат да проповядват публично, това не си противоречи с факта, че всички, които са получили Светия Дух имат освещението да проповядват и да поучават според ограниченията и възможностите на техния пол, а понякога частното проповядване е с еднаква ефективност, както и публичното. Z'13-365 R5363:2 (Hymn 198)