6 Декември

Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа. Колосяни 3:23,24

Фундаменталните принципи на Християнската религия почиват на тази основа, която е съвсем различна от светската като начин на мислене и поведение; а именно, че най-големия в църквата е този, който е най-голям слуга, който отдава най-голяма помощ на другите. Най-големият слуга на църквата беше великата Глава на църквата, който отдаде дори живота си за нас. И тези от неговите служители, които искат да са велики, според оценката на Господ и така оценени от своите съмишленици, се радват да следват най-отблизо своя Господар, с милост в сърцето да търсят да отдадат живота си за братята. Това не означава формално служба; това означава фактическа служба. Жертвата на нашия Господ, ние знаем, не е била само форма или представление на интересите на любовта; била е отдаване на неговия живот като изкупителна цена за нашия. Така е и с нас; ние не трябва едва да се обичаме един друг и да си служим един на друг в думи, в отдаване, в титла ( като например, думата „свещеник“ означава слуга); но ние трябва да си служим един на друг, както и да се обичаме един друг, „ в дела и истина“. Z'98-228 R2343:5 (Hymn 157)