5 Декември

„Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.“ 2 Петър 1:10

Вероятността е не да се правят тези неща съвършено и без да се вземе под внимание праведността на Христос, която покрива нашите грехове и компенсира нашите дневни недостатъци; но ако прибавим вяра във вменената праведност на Христос, ние ще култивираме всички тези милости до степента на нашите възможности и не ще паднем. Ако направим всичко, което можем, ние все още ще сме безрезултатни служители, не дръзващи да повярват във своята собствена праведност, но със светла дреха, която е наша чрез вярата ни в Христос, с постоянна упоритост, ние ще изработим нашето собствено спасение със страх и трепет, като знае, че праведността в Христос е само за тези, които желаят да осъдят греха и да преследват тази „ святост, без която никой човек не ще види Господ“. Z'97-148 R2155:6 (Hymn 183)