4 Декември

“Божият храм е свет, който храм сте вие.” 1 Коринтяни 3:17

Поуката във връзка с изграждането на храма, Божията църква, „който храм сте вие“ е тази, че светските хора, светските методи, светската служба и мъдрост трябва да се отхвърлят. Тъй като всички живи камъни трябва да бъдат полирани, паснати и приготвени пред очите и под вниманието на Великия Майстор Строител, Господ, така и всички слижители, всички свещеници на истината, занимаващи се с това дело, трябва да покажат, колкото е възможно, както важи и за нас, обрязани сърца, като така покажат, че са истински израелтяни. Много сериозно и значително нарушаване на Божията кауза е избирането на служители, което основно препоръчано качество е способността да говорят като публични личности. По-добре нека помним, че никой не може да се включи в това дело като истински израелтянин, освен ако не е в пълна хармония с Майстора Строител и чрез правилното разделяне на Словото на истината, показва себе си служител, който не ще се посрами. Z'99-204 R2512:5 (Hymn Appendix K)