3 Декември

“Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля.” Филипяни 1:15

Нека се пазим, така че нашата защита на истината дане бъде от мотивите на себевъздигане, но от любов към истината, любов към Господа, неговите люде, братята. Ако любовта е заповедния дух или мотив, ще се покаже съответно с любов, нежност, търпение, смирен курс към всички служители на Бога. Нека бъдем „нежни към всички“. Нека „мечът на Духа, Словото на Бога“, което е бързо и силно, да извърши орязването. Z'11-123 R4803:5 (Hymn 182)