2 Декември

„Защото чрез Него...имаме своя достъп при Отца в един Дух.“ Ефесяни 2:18

Ние никога не сме в безопасност от отклоняване, освен ако не ходим до трона на милостта; ние не можем да сме изпълнени, освен ако не се държим много близо до великия Фонтан, от който запълването идва. Ние трябва дневно да носим нашите земни стомни на небесния Фонтан , за да се напълнят; защото сме пропукани течащи съдове. Ние не трябва да се чувстваме обезсърчени, ако не намерим в себе си бърз растеж, който желаем да видим. Силни, здрави дървета, които могат да устоят и най-свирепите бури, не се развиват за един ден. Растежът е бавен, но стабилен процес. Z'16-183 R5912:5 (Hymn 229)