29 Ноември

„Бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове.“ Откровение 1:18

Няма никаква по-важна поука във връзка с Евангелието, освен възкресението на нашия Господ Исус. Смъртта на Исус наистина представя за нас неговата любов и любовта на Отца, представена чрез него. Но в божествения план, във връзка с подходящия извод за хората от смъртта на Исус е ,че той трябва да възкръсне от мъртвите.; той трябва да стане Капитан на нашето Спасение, както и Откупител. Мъртвият Христос не би могъл да бъде наш Спасител, както е заявено, „Защото аз живея, вие също ще живеете“ (Йоан 14:19)...То е в пълна хармония с представянето от писанията, че радостта изпълва сърцата ни, колкото по-близо идва възкресителното утро на Хилядолетния ден и на обещанието, че Господ ще избърше всяка сълза от всички лица. Z'08-154,156 R4147:2; 4175:2 (Hymn 111)