28 Ноември

„Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.“ 1 Йоан 1:5

Писанията представят Бог като светлина. В скинията Той е бил представен чрез брилянтната светлина на умилостивилището, наречено Господна слава (Shekinah). Нашият Господ, изпълнен със светлината на Светия Дух, бил наречен „истинската светлина“. И е заради това, Той казал на своите последователи:“ Вие сте виделината на света...нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ Подобно, божествената сила се представя с пламъци и светлина на Петдесетница, с огнени езици. Подобно Духът на Господ от неговото Слово се изобразява в Писанията с блясъка на светлината на лампа. Както ние четем, Твоето Слово светилник за нозете ми, виделина на пътеката ми. Пламъкът на свещената любов, Светия дух на Отца и Сина, са запалени в нашите сърца чрез Словото на милостта и предаването на Светия Дух. В пропорция както ние храним този пламък (Духът) с истина, ние ще ставаме запалени и сияещи за света- Духа на Господ в нас. Z'09-188 R4419:4 (Hymn 36)