27 Ноември

Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. Деяния 20:28

Старейшините трябва да обърнат особено внимание, защото най-известните и прочутите имат най-трудните тестове. Макар че апостолът увещава: „Братя, не ставайте мнозина учители, защото ще приемем по-тежко осъждане.“ Ние подобно увещаваме всички старейшини, които са с чисти сърца, неегоистични, да имат само любов и добри намерения към цялото човечество и да стават все по-изпълнени с плодовете и милостите на Светия Дух, като обръщат внимание на стадото. Помнете, че стадото е Божие и че имате отговорности както към Господ, така и към стадото. Помнете, че вие трябва да следите за техните души (интереси) като такива, които трябва да се отчетат пред великия Главен Овчар. Помнете, че най-важното нещо е любовта във всичко; и че докато спазвате доктрините, отдайте внимание за развитието на Господния Дух сред различните членове на неговото тяло, така че да „получат наследството на светиите на светлината” и според божията воля, не е достатъчно да не се спънем в този зъл ден, но да направим всичко, че да застанем завършени пред Христа, негово тяло, негови членове, негови сънаследници, негови съучастници в жертването. Z'09-73 R4346:5 (Hymn 183)