26 Ноември

“Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми.” Деяния 9:16

Дали някоя друга служба, освен тази на нашия Господ някога е влизала в тези рамки- обещание за страдание?Със сигурност не. Колко е искрено от страна на нашия Господ да не призовава своите ученици под никакво погрешно тълкуване на този факт! Ние сме призовани да страдаме с него- да пожертваме себе си, нашите земни интереси- да споделим неговия кръст и чрез тези изпитания да докажем, че сме родени от неговия Дух и че той е разпръснат в нашите сърца и ни кара да бъдем подръжатели на Божия Син. Вярността към тази кауза ни уверява за наградата на споделяне на наследството с нашия Спасител в неговото царство; никой не би се надявал на честта на царството при други условия. Апостолът разбрал това и изглежда дал своите насоки, че колкото повече споделят страданията Христови неговите последователи в плът, толкова в пропорция ще имат дял в славата, която ще се разкрие за тях- „членовете на неговото тяло“. Изразът „заради моето име“ е обширен. Включва всичко, свързано с божествения план, в който Исус, Месия е центърът. Включва страдания заради истината, защото истината е жизнено свързана с „единственото име“. Включва братята, защото те се наричат с Христовото име и те са под това име като членове на неговото тяло. Включва цялата работа на хилядогодишното царство, защото той е Главата на всичко, неговото име, неговата слава са свързани в едно цяло. Затова бъдете щастливи, когато страданията идват при нас директно или индиректно, заради нашата вярност към „ скъпоценното име“ и различните интереси, асоциирани с него. Z’09-86 R4356:4 (Hymn 177)