24 Ноември

„Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед... правило след правило“ Исая 28:13

Християнският опит е непрекъснато училище. Дневно ние учим повече и повече за себе си, за мъдростта и справедливостта на Бог. Както ние учим тези уроци ден след ден, ние учим повече да се поправяме и коригираме. Така установявайки своите собствени недостатъци, ние трябва да се учим да не очакваме съвършенство от другите; и трябва да им дадем кредит за това, че дават най-доброто от себе си, за да следват най-висшите идеали, които имат, във връзка с единството и усъвършенстването на членовете на тялото Христово. Z'12-337 R5124:3 (Hymn 198)