23 Ноември

„Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.“ Псалм 110:7

Ние тълкуваме, че ако е необходимо за нашия победен Господ от небесните висини да пие от потока на опита и така да спечели мъдрост от нещата, поради които е страдал, издържал и да демонстрира сигурност в Бог, то е еквивалентно необходимо за нас, че всички членове на неговото тяло трябва да пият от потока, така че да се надяват за съучастие с Господа в благословиите на царството- слава, чест и безсмъртие, божествена природа. Времето, когато нашият мил Господар е пил от потока е в миналото, но уроците и окуражаването са все още пред нас в записите на Писанията. Сега е нашето време да пием от потока на опита- да учим урока, необходим за нашето подготвяне за царството. Не е достатъчно да опитаме от потока на опита, така че да научим малко от послушанието, така че да издържим някои изпитания, така че в някои случаи ние трябва да се научим на послушание чрез нещата, от които страдаме; но ние трябва да продължим да пием от потока докато можем да кажем със задоволство, „Татко, твоята воля, не нашата да бъде!“ Ако не пием от потока по този начин, ние ще получим дял в славата, която ще бъде. Z'02-13 R2936:1 (Hymn 222)