22 Ноември

„И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос“ Ефесяни 5:20

Във връзка с националните дни на благодарността, ние, като граждани на небесното царство, нямаме специална нужда от тях; защото всеки ден е за нас благодарствен за всички неща- за просперитета на нашата „ свята нация“ под праведното ръководство на Христос, нашия Цар , за неговия мир, радост и победна надежда, за неговата привилегия на духовно просветление и благословение, за усъвършенстването в неговите закони и за формирането на курса на съдбата ни, а също и за необходимото дисциплиниране, което е за наше бъдещо подготвяне към екзалтация и слава. Нека хората от света и по-малко просветените да отдават благодарност и, както без съмнение мнозина от тях правят, без чувство в сърцето си, отдават благодарност за общото благословение в сегашния живот- за въздуха, слънцето и дъжда, за обилна реколта и за време с относителен мир за всички народи. Да, да бъде благословен Бог, че от обилната си щедрост тези богати благословии са за всички- за праведния и неправедния- и е добре, че вниманието на всички хора е привлечено да ги отбелязват и зачитат... И докато света така го отбелязва и празнува и. в някои случаи, отдава благодарност на Бога за истински победните благословения, които нашия любящ Отец е показал към злия и добрия, нека нашите сърца не само празнуват тези неща, но също и в по-висока духовна щедрост отдаваме, като Божии синове, благодарност за всички неща към Бог Отец в името на нашия Господ Исус Христос. Z'93-12 R1490:1 (Hymn 324)