21 Ноември

„Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.“ Ефесяни 5:14

Когато вярващото, обърнато, посветено, родено, спящо „ново създание“ бъде събудено- тогава очите и ушите на неговото разбиране се отварят да видят истинските условия на света, така че да осъзнае себе си като ново създание в Христос и неговото следващо задължение е да „възкръсне“. Неговото възкръсване от мъртвите определя активността на новия ум, новата воля в управлението и контролирането на смъртното тяло. Това означава усилие; проявяване на цялата енергия на новото създание. Не се изисква усилие да се спи или да се легне отново след събуждането; но възкресението изисква усилието на всеки мускул. Възкръсването не е внезапен акт, но процес, изискващ движение едно след друго, докато се постигне напълно възкресението; така е и с възкресението на новото създание от мъртвото състояние на грях и престъпване на законите на праведноста, истината и чистотата; изисква всяко негово усилие и е въпрос на време. Опита на всички Християни, които следват разпореждането на апостола да възкръснат от мъртвите, показва, че изисква дни, месеци, години на енергично усилие, за да се възкръсне, да се подчинят пропадналите тенденции на собствената плът, присъщи на светските хора. Той намира, че когато е напълно възкресен, така че не упражнява грях умишлено в никаква степен, той пак трябва да наблюдава да не бъде хванат в капан от някоя слабост на неговото смъртно тяло; или от някоя светска съблазън; или от изкушение на Противника; и така да се спъне отново в някои неща на греха и смъртта, от които е бил възкресен чрез Божията милост. Z'02-73 R2967:1 (Hymn 20)