20 Ноември

„Да! чакай Господа.“ Псалм 27:14

Някои от нас се научават от опита, че за да вървим с някакво намерение преди Господа, е даже опасно. Ние не сме достатъчно мъдри, за да се ръководим сами. Наистина, както поетът го е изразил, „ Ние се боим да докоснем неща, които са твърде големи.“Ако можем да разпознаем деликатността на нашата ситуация навреме, това би ни направило по-сдържани и предпазливи. Не само нашият собствен интерес и вечна слава са изложени на риск, но също и интересите на другите членове на тялото Христово. Бързо изказана дума, безсмислено поведение, несъобразителност във всеки смисъл на думата може да доведат до неблагоприятни условия на сърцето и въпреки че сме постигнали обещанието, то може да е по –скоро чрез страдания, отколкото по пътя, по който Бог би ни повел. Z'08-267 R4235:2 (Hymn 313)