17 Ноември

„Исус Христос те изцелява“ Деяния 9:34

Нашият текст е от думите на Петър към Еней, парализираният, който апостолът намерил в Лида и излекувал. На нас не ни е казано, че е бил един от светиите; презумцията затова е, че не е, но е бил един от техните приятели и така е предизвикал вниманието върху себе си. Фактът, че е бил на легло, без помощ, осем години, свидетелства, че излекуването е било чудо. Неговата слава се разпространила и като резултат ни е казано, че мнозина са били привлечени към Господа и към църквата. Така Господ е основал църквата и привлякъл тези, които са с правилна нагласа на сърцето, използвайки чудеса тогава, а сега използвайки други методи. Тези чудеса не са могли да продължат по- дълго, отколкото живота на апостолите, дарът на лекуването, който бил даден само чрез полагане ръцете на апостолите- а дванадесетте не са имали наследници- небесният Йерусалим имал дванадесет основи, не повече, и на тях били написани имената на дванадесетте апостола, на никой друг. Z'02-105 R2987:5 (Hymn 264)