16 Ноември

“И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето.” Oткровение 15:3

Ние, които се надяваме да бъдем членове на класа на невястата и сънаследници с Него, се очаква да научим да пеем песента на Мойсей, слугата, и песента на Агнето, защото „достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.“ Осъзнаването, че тази нова песен е новината за голяма радост, която ще дойде върху всички хора, съответно се интересуваме до каква степен сме я научили- до каква степен можем да я пеем сега. Ние сме установили, че това е урок за цял живот. Ние се радваме на привилегията да даваме свидетелство за нашия Бог на всички, които имат уши да чуят, дори да ни донесе това наказания, раздразнение, опозиция. Нашето търпение и вяра трябва да продължат и да чакаме царството и победната „промяна“ в нас и да кажем на дргите по-ефективно от всякога за нашите благословии... Z'08-269 R4236:5 (Hymn 79)