15 Ноември

„Направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, да изцелее.“ Евреи 12:13

Какво има в предвид апостолът? Той няма в предвид, че буквално ние трябва с лопати да изправим пътя, нито има в предвид буквално нозе. Всички ще се съгласят с това. Очевидно апостоловото учение за това е, че всяка от Господните овце има малко или повече земни петна ( недостатъци) и като следствие от тяхната изкълченост, е трудно да направи стабилен прогрес в стъпките на нашия Господ. Той ни предупреждава, че като установим какви са нашите слабости, физически и умствени, трябва да се стремим да оправим нашия курс на живот, така че да е възможно да преодолеем трудностите от пътя и греховете на Противника. Ние изправяме пътищата като избираме такъв курс, който не ще утежнява и възбужда напразно нашите слабости и така да ни прави още по- куци. Ние трябва да побеждаваме куцото и правейки това, не само да се молим „Пази ни от изкушение“, но да търсим да го избягваме по всякакъв начин. Как да правим това? Ние отговаряме, чрез упражняване на нашата воля или целенасоченост- чрез умствено разрешение или с други думи, чрез изпълнение на нашите клетви и тържествени обещания към Господ , като следваме целеустремено правилния курс. Всеки тогава, който следва апостоловата наредба в нашия текст, е дал клетва на Господ, с която трябва да е верен в представянето, ако иска да стане победител и да получи божественото одобрение. Z'09-75 R4348:2 (Hymn 135)