13 Ноември

“Приготви се да посрещнеш своя Бог.” Амос 4:12

Правилният път да се приготвим да посрещнем Бог и да чуем неговото решение относно някакво събитие, не е да станем набожни, когато почувстваме, че наближават болест, смърт или бедствие. От момента, в който станем вярващи в Христос, обърнем се от греха и потърсим прошка, като така се класираме да получим Божията милост, ние бързаме да представим телата си като жива жертва на Него и да получим осиновение от Неговия Дух и дружба с Него. Това обаче в замяна доказва входният път към училището на Христос, където сме обучавани като синове на Бога, за да бъдем подготвени за великата работа по свързването с нашия Спасител в неговата слава на царството. След като растем в милост и знание, растем и в благодарност към божествената заслуга. Такива, които са с такова предразположение на сърцето, са подготвени да посрещнат техния Бог по всяко време. Срещата им с Него вече е започнала и всяко нещо, което служи в някаква степен като препятствие за тяхното удоволствие да продължат тази среща, ще бъде наистина катастрофално. Z'08-266 R4234:5 (Hymn 162)