12 Ноември

“Аз непременно ще бъда с тебе.” Изход 3:12

Нашият текст е одухотворение за Божиите люде, където и да са по всяко време, когато се стремят да вършат всяка част от Бoжията дейност, отправяйки неговото призовавне чрез Слово. Ако Бог е за нас, ако Бог е с нас, кой може да ни победи, евентуално? С нас има, както е имало и с Мойсей и неговата служба, различни трудности, изпитания, раздразнения и разочарования, защото имаме съкровището на новата природа в земни съдове, а слaбостите и несъвършенствата със сигурност идват, за да ни затруднят и обезкуражат. В такива случаи, наше задължение е да обърнем очите на разбирането си към Него, на когото служим, чиито представители сме и да си спомним неговото обещание, „Аз непременно ще бъда с теб.“ Това означава крайна победа, макар че ще бъде през заобиколни пътища, които не знаем и не очакваме, като накрая ще докаже, че те имат предимства за нас и са за слава на нашия Господар. Z'01-361 R2910:1 (Hymn 126)