11 Ноември

„Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.“ Деяния 11:21

Думата „ръка“ като символ означава сила и посока. Тук имаме тайната на цялата успешна Християнска работа, която ще има божествено одобрение. Всеки отделен Християнин е пръст на Господ, така да се каже...ако можем да бъдем използвани като представители на Бога, ние трябва да търсим Неговото импулсиране и ръководство. Ние трябва да чуваме гласа Му чрез Писанията и да осъзнаваме Неговата енергия, сила на Духа в истината... Нито да преценяваме успеха на нашите усилия с големи цифри, както е в този изключителен случай. Трябва да очакваме някои плодове на труда ни и ако поради недостатъчно разум в нашите методи на представяне на посланието, сме изгубили влиянието като „ Божии представители“, трябва да оценим урока на Великата мъдрост и да погледнем към Господа за отворена врата за служба в някои други аспекти, на някои други места, където нашият урок от опита може да вземе практически ефект. Z'09-90 R4357:2 (Hymn 275)