9 Ноември

„Като не преставаме да се събираме заедно“ Евреи 10:25

Както Давид е желал да бъде близо до скинията, близо до Господ, така ние, членовете на Възлюбения, трябва да намерим себе си копнеещи да вървим близо до Бог, в близост с неговите наредби на святото място, Христос Исус. Това ще определя желанието да бъдем близо до членовете на неговото тяло, църквата, да бъдем в дружба с тях, защото условията на нещата с тях са „свети“ , както в скинията, само със завеса между тези и онези победни условия зад нея. И всеки, който желае да бъде близо до Господа и да има дружба с него, спазвайки новата природа, не ще ли внимава в привилегиите да изказва своите хвалби и представя любовта си към братята, тяхната сигурност във вярата в Господ и в неговата светлина, мъдрост и любов? Z'08-311 R4260:5 (Hymn 329)