8 Ноември

„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.“ 1 Коринтяни 1:26

Колко странно! Господ отминава самодоволните и гордите, а разкрива, че само тези, които са се смирили, ще въздигне; а тези, които въздигат себе си, ще ги смири. Този факт, че Бог ще приеме само смирените, означава, че тези, които са приели посланието със смирение са главно презрените. Само тези със смирен ум, са обучавани в училището на Христос, който може и иска да приеме опозорените, Той ще го обедини в Господния стандарт и ще ги вземе при себе си. Да обичаш презрените означава, че ние трябва да ги виждаме от божествена гледна точка и да ги обичаме, както Бог ги обича- не поради техните презрени и бедни качества, но въпреки тях; защото техните сърца желаят Бог и правдата. Както идваме към любовта и оценяваме всички тези, които защитават и се стремят към тези принципи, така заемаме нашата позиция с Бог и виждаме ситуацията от божествена гледна точка, като имаме съчувствие към тези, които са слаби и извън пътя, като правим всичко възможно да им помагаме, ако са от тези, които обичат правдата и мразят неравноправието, стремят се да постигнат тези идеали. Z'08-326 R4269:4 (Hymn 194)