7 Ноември

“Брат брата ще предаде на смърт” Mатей 10:21

Уви, че това така трябва да бъде- че любовта към Бога не би успяла да ни ограничи не само да не се обърнем от Негова близост, но и че бихме използвали меч, за да поразим братята! Нека имаме наум картината и запечатаме сърцата си от идващите дни към духовния Израел, в които брат ще бъде против брата си, които дни ще разреши Господ, тъкмо преди да установи своето Царство. Нека разрешим каквото имаме с другите, оръжията ни не трябва да са плътски и битката ни не трябва да бъде срещу тези, които са Божии посредством завета, но срещу великия Противник. Плътските оръжия не са оръдия и саби, но по- раняващ и смъртоносен е езикът, когато се използва да клевети и ранява. Бог забранява, че нашите езици, с които славим Бог, не трябва да причиняват нараняване на никой и особено на тези от дома на вярата. Z'08-267 R4235:5 (Hymn 333)