6 Ноември

„Вардени чрез вяра за спасение.“ 1 Петър 1:5

В нашия живот почи ежедневно изпадаме на места и обстоятелства, които погрешно възприети, може да променят нашия цялостен курс от дружба и връзка с Бога към грях и Негова опозиция. Това, което не осъзнава Християнинът е, че в определени кризи в живота, има два гласа, които му говорят; единият предпочита подчинение и смирение пред Бог на всяка цена; другият предупреждава за собствената воля, подкрепена от гордостта. Ако сме напреднали Християни, които чрез много победи са достигнали до позицията, където такива изкушения са рядкост, все още трябва да сме на пост и да си спомним, че Противникът е много хитър и че имаме съкровището на новия ум в земни съдове и че нашата собствена плът не живее в съвършенство. Тези напомняния трябва да ни направят много смирени и да ни доведат до близост с Господ, да се страхуваме и ненавиждаме всякакво поведение и дори мисъл, която в никакъв случай не би била в противоречие с божествената воля. Z'08-265 R4233:6 (Hymn 183)