4 Ноември

„Ето младоженецът“ Матей 25:6

Обявяването, истината по този въпрос е наистина тест, доказване кои от посветените девици на Господа имат олио в техните съдове, правилният дух на милост, търпение, любов, отдаване интересите за делото на Младоженеца. Такива само са желани от Младоженеца или да им бъде позволено да влезнат. Във връзка с това е очевидно, че работата ни в сегашното време е не само да обявим присъствието на Младоженеца, но и да помогнем на тези, които имат олио в съдовете си да подрежат фитила на лампите си. Все още не е късно да се купи олио, но скоро ще бъде късно и макар че нашата специална грижа е за тези, които имат олиото на Господния дух, но са все още спящи или сънливи, то трябва да им се обяви Неговото присъствие любезно, търпеливо, грабващо тяхното внимание. Z'06-315 R3869:5 (Hymn 230)