2 Ноември

„Цялата земя се успокои и утихна; Възклицават с песни” Исая 14:7

Благодарим на Бога за този проспект на непоклатимо царство, чийто Цар ще управлява в правда и чиито управници ще узаконяват правосъдие. (Исая 21:1; Притчи 8:15) и под чието управление цялата земя ще почива (Исая 14:7). Това е царство, за което пророкът декларира, че наистина ще бъде „ желанието на всички народи“, което веднъж установено и щом благословиите започнат да се изливат, ще бъде оценено от целия свят. Да ,наистина „ желанието на всички народи ще дойде“- с благословии за живот, здраве, мир и просперитет на добро управление. Z'02-234 R3053:4 (Hymn 156)