1 Ноември

„Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, и заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост“ Исая 54:10

Колко чудесно Господ ръководи хората си! Неговите деца са непрекъсната грижа. От нищо хубаво не ги лишава, а всички неща са направени, за да работят за тяхно добро, ако му се подчиняват. Кой, като вярва на Господа през годините, през слънце и сянка, през усмивка и сълзи, през тихи води и през бури не е доказал истиността на неговите обещания и на неговата вярност?! Със сигурност, „не пропадна ни едно от тия добри неща, които Господ вашият Бог говори за вас“! (Исус Навиев 23:14). В най-малкото и в най- голямото дело в живота, той следи за нашия интерес. На всеки облак той поставя златна обвивка. ! Z'14-280 R5538:3 (Hymn 63)