31 Октомври

„Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас, казва Господ.“ Малахия 3:7

Идеята, подкрепена от Писанията е, че Божията милост устоява завинаги- това е „олам“ или завършек. Малка част от света на хората е получила божията милост до степен да бъдат оправдани и приканени да са участници в божията милост на днешното време. В отношенията си с такива, Господ е милостив, както и към тези, които са се отвърнали от пътя на греха; той е търпелив дори към тези, които нямат духа на любовта и прошката, като идва към тях и ги умолява да се присъединят към неговите велики планове и нареждания. Тази любяща нежност, подарена на вярващите в днешно време, илюстрира Духа на Господ. Това е уверение за изпълнение на неговите обещания, че в определеното време всички семейства по земята ще бъдат доведени до знание за неговата добрина, до възможност да познават него, като който правилно го познава и оценява, ще получи вечен живот. Z'06-254 R3836:4 (Hymn 226)