30 Октомври

"А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието." Деяния 8:4

Мили братя, този, който е бил с Ранната Църква и я е ръководел, сега е и с нас със същата сила. Този, който ги е водел в онова жътвено време, сега води и нас и ще продължи своята работа по ръководството, докато я приключи. Ние може би имаме същия опит с характери като Юда, Александър медникарят, Яний и Ямврий. Но Господ е способен да направи всички тези неща да работят съвместно за наше добро и чрез тях да се изпълнят неговите милостиви обещания. Той може да разреши преследване, затвор или неща, разгледани в друга посока, но ние никога не трябва да се съмняваме в присъствието и силата на нашия Господ. Победните резултати ще компенсират много повече изпитанията и трудностите. "Ние можем твърдо да му вярваме, каквото и да става." Z'09-58 R4337:5 (Hymn 200)